Hướng dẫn lấy lại mật khẩu đăng nhập qua SMS

Lấy lại mật khẩu đăng nhập nhanh qua SMS bằng cách soạn SMS: TSR MK ten_dang_nhap gửi tới 8098
Trong đó: ten_dang_nhap là tên đăng nhập của bạn
Chú ý:
  • - Số điện thoại và tên đăng nhập đã đăng ký trên thesieure.com