Đăng ký Đăng nhập

Hướng dẫn thêm tài khoản ATM và Rút tiền

13:36
25/03/2019
23650

Hướng dẫn thêm tài khoản ATM   (link  thêm ngân hàng nhanh )

Điền thông tin để thêm ngân hàng.

khi điền thông tin xong bạn ấn Thêm ngân hàng rồi nhập ODP và mã capcha để xác nhận. Thêm ngân hàng thành công bạn ấn lại mục RÚT TIỀN rồi đặt lệnh. 

HƯỚNG DẪN THÊM TÀI KHOẢN ĐỂ RÚT VỀ CÁC VÍ ĐIỆN TỬ:

- Rút về momo,tcsr điền tài khoản momo,tcsr ở tất cả các mục.

- Rút về toup carot điền sđt đăng ký web bangiftcode ở tất cả các mục.

- Rút qua điểm Viettel :

+> Nhận tại điểm giao dịch Viettel (Số tài khoản điền SĐT, chủ tài khoản điền họ và tên trong cmt, chi nhánh bỏ trống hoặc viết X )

+> Nhận tiền tại nhà (Số tài khoản điền SĐT, chủ tài khoản điền họ và tên trong cmt, chi nhánh ghi địa chỉ chỗ mình nhận tiền, để nhân viên Viettel mang tiền đến theo địa chỉ)

+> Phí 11k + phí Viettel.

Tags