Đăng ký Đăng nhập

Hướng dẫn thêm tài khoản ATM và Rút tiền

02:36
25/03/2019
10136

Hướng dẫn thêm tài khoản ATM   (link  thêm ngân hàng nhanh )

Điền thông tin để thêm ngân hàng.

khi điền thông tin xong bạn ấn Thêm ngân hàng rồi nhập ODP và mã capcha để xác nhận. Thêm ngân hàng thành công bạn ấn lại mục RÚT TIỀN rồi đặt lệnh. 

Tags