Đăng ký Đăng nhập

Kết nối API

01:56
30/01/2020
24571

Thông báo: Hệ thống không nhận API với cổng game bài, thẻ cào trộm cắp, lừa đảo. Nếu phát hiện KHÓA VĨNH VIỄN không cần báo trước !

Tài liệu hướng dẫn API đổi thẻ cào

Tài liệu hướng dẫn API đổi thẻ cào dự phòng (Đổi http://webthefull.com -> https://thesieure.com, mã Key Vietnammobi là VNMOBI )

LƯU Ý:

Link cấp key kết nối tự động 

Mô đun chọn -> Đổi thẻ cào

Tên mô tả : SĐT liên hệ khi cần.

Kiểu:  Chọn GET sẽ dễ đấu hơn POST

Url Callback: Xem tài liệu phía trên

Khi đã thêm mới kết nối API thành công Quý Khách Lh zalo : 0973.105.012 để được kích hoạt

Bộ phận kỹ thuật hỗ trợ API Zalo: 0973.105.012 

Tags