Đăng ký Đăng nhập

Kết nối API

01:56
30/01/2020
16991

Thông báo: Hệ thống không nhận API với cổng game bài, thẻ cào trộm cắp, lừa đảo. Nếu phát hiện KHÓA VĨNH VIỄN không cần báo trước !

Link cấp key kết nối tự động tại đây.

Tài liệu hướng dẫn API đổi thẻ cào (Đổi http://webthefull.com -> https://thesieure.com , mã key VietnamMobi: VNM hoặc VNMOBI)

Tài liệu hướng dẫn API đổi thẻ cào dự phòng

LƯU Ý:

Mô đun chọn -> Đổi thẻ cào

Tên mô tả : SĐT liên hệ khi cần.

Kiểu:  Chọn GET sẽ dễ đấu hơn.

Url Callback: Xem tài liệu dự phòng

Khi đã thêm mới kết nối API thành công Quý Khách Lh zalo : 0973.105.012 để được kích hoạt .

Bộ phận kỹ thuật hỗ trợ API Zalo: 0973.105.012 

Tags