Hướng dẫn đăng ký qua SMS

Để đăng ký thành viên mời bạn soạn tin nhắn SMS theo cú pháp:
TSR DK TK gửi 8079
Trong đó :
TSR DK : Cú pháp mặc định
TK : Tên tài khoản do bạn đặt tùy ý
Ví dụ: TSR DK phamhongvan
Sau khi gửi SMS thành công tổng đài gửi về cho bạn mật khẩu cấp 1 và mật khẩu cấp 2 - mật khẩu cấp 1 dùng để đăng nhập, mật khẩu cấp 2 dùng để giao dịch khi website chuyển về bảo mật bằng mk c2. Bạn đăng nhập website đổi mật khẩu mới
Lưu ý: Tên tài khoản ít nhất 6 ký tự trở lên, một số điện thoại chỉ đăng ký được một tài khoản
 
 
Để lấy lại mật khẩu mời bạn soạn tin nhắn:
TSR MK gửi 8079 (Lấy lại mật khẩu cấp 1)
TSR MK2 gửi 8079 (Lấy lại mật khẩu cấp 2)
TSR ODP gửi 8079 (Lấy lại mã ODP giao dịch)
(Phí tin nhắn 1000đ/1 tin)