Đăng ký Đăng nhập

Mua mã thẻ

- Hiện tại đã cập nhập full kho thẻ, Kính mời Quý khách mua hàng !

- Thẻ chiết khấu cao, nhiều loại mệnh giá, chính sách đại lý ưu đãi. Hệ thống hoạt động 24/24, mua thẻ chỉ trong tích tắc.

Thẻ Viettel
Thẻ Vinaphone
Thẻ Mobifone
Thẻ Vietnamobile
Thẻ Garena
Thẻ Zing
Thẻ Vcoin
Thẻ Gate
Thẻ Giftcode (Carot)
Thẻ SohaCoin
Thẻ Gmobile
Thẻ Appota
Thẻ Funcard
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
1.000.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
2.000.000đ
3.000.000đ
5.000.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
2.000.000đ
3.000.000đ
5.000.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
1.000.000đ
5.000.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
300.000đ
500.000đ
1.000.000đ
2.000.000đ
3.000.000đ
5.000.000đ
10.000đ
20.000đ
30.000đ
50.000đ
100.000đ
200.000đ
500.000đ
1.000.000đ
Giỏ hàng
Giỏ hàng đang trống!

Đổi thẻ cào

Viettel thẻ 500k, 1tr nên gửi nạp chậm x72

___VíP___ Hệ thống cho phép gửi nạp nhiều thẻ cùng 1 lúc

(Vị dụ: Điền Form 3 thẻ Viettel sau đó ấn gửi nạp, loát xong trả kết quả 3 thẻ một lần )

- Điền sai mệnh giá sẽ bị trừ %. Để gửi yêu cầu nạp lại thẻ cào, Quý khách sửa số seri phía cuối cùng thành X . Lỗi nạp thẻ ib Zalo: 0962.311.311

 

Form nhập mã thẻ


Bảng phí tẩy thẻ

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
API 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Đại lý Carot 33% 33% 33% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
Thành viên 33% 33% 33% 31% 31% 31% 31% 31% 31%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
API 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35%
Đại lý Carot 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Thành viên 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Nhóm thành viên Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
API 31% 31% 31% 31% 31%
Đại lý Carot 32% 32% 32% 32% 32%
Thành viên 32% 32% 32% 32% 32%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
API 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Đại lý Carot 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
API
Đại lý Carot 40% 40% 40% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Thành viên 40% 40% 40% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Nhóm thành viên Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
API
Đại lý Carot 39% 39% 39% 39% 39% 39%
Thành viên 39% 39% 39% 39% 39% 39%

Nạp cước

Chức năng sẽ được mở trong 2-3 ngày sau.

Số điện thoại Mạng Số tiền nạp Thanh toán Cho gộp
#1
đ
Phương thức thanh toán: