Đăng ký Đăng nhập

Đổi thẻ cào

Đấu API lỗi không chạy được LH Zalo: 0973105012 để được kỹ thuật hỗ trợ.

- Thẻ Viettel yêu cầu phải chính xác số SERI. Gửi nạp nhiều thẻ cùng 1 lúc (Vị dụ: Điền Form 10 thẻ sau đó ấn gửi nạp )

- Thẻ đúng nạp báo sai nhưng thẻ chưa sử dụng. Quý khách nạp lại bằng cách sửa số seri phía cuối cùng thành x hoặc y,z... 

- Điền sai mệnh giá sẽ bị trừ %. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: tại đâyLỗi nạp thẻ ib Zalo: 0962.311.311

Thẻ gửi sẽ chuyên pedig -> Ấn F5 để cập nhập kết quả hoặc click tại đây (riêng mobi pedig thì sửa seri nạp lại)

Form nhập mã thẻ


Bảng phí tẩy thẻ

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Api VT 33% 33% 33% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
API 33% 33% 33% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 33% 33% 33% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Api VT 26% 26% 26% 26% 26% 25% 25% 25%
API 26% 26% 26% 26% 26% 25% 25% 25%
Thành viên 26% 26% 26% 26% 26% 25% 25% 25%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Api VT 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
API 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Thành viên 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Api VT 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
API 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Api VT 32% 32% 32% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
API 32% 32% 32% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Thành viên 32% 32% 32% 29% 29% 29% 29% 29% 29%