Đăng ký Đăng nhập

Đổi thẻ cào

- Thẻ yêu cầu phải chính xác số SERI. 

- Thẻ đúng nạp báo sai nhưng thẻ chưa sử dụng. Quý khách nạp lại bằng cách sửa số seri phía cuối cùng thành x hoặc y,z... 

Sai mệnh giá: Thẻ điện thoại  trừ 50%. Zing,Garena trừ 100%. Gate 0%. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop: tại đâyLỗi nạp thẻ ib Zalo: 0962.311.311

Thẻ gửi sẽ chuyên pedig -> Ấn F5 để cập nhập kết quả hoặc click tại đây 

Form nhập mã thẻ


Bảng phí tẩy thẻ

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Api VT 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30% 32% 32%
API 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30% 32% 32%
Thành viên 35% 35% 35% 30% 30% 30% 30% 32% 32%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Api VT 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
API 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Thành viên 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Api VT 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
API 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Thành viên 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Api VT 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
API 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Thành viên 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Api VT 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
API 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Thành viên 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Api VT 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
API 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
Thành viên 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%